Dân số già đi đang trở thành gánh nặng y tế

Cập nhật: 13:25 GMT - thứ bảy, 7 tháng 4, 2012
Mất trí tuổi già là một trong số các bệnh thường gặp ở người già

Mất trí tuổi già, parkinson là trong số các bệnh thường gặp ở người già

Hiện tượng dân số ngày một già đi đang diễn ra nhanh nhất tại các nước nghèo. Nhưng một số hệ thống y tế trên thế giới có thể đang phải vật lộn để đương đầu với gánh nặng ngày càng gia tăng do dân số già hơn so với trước đây.

Phóng viên BBC, Mike Wooldridge, tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

While Europe and Japan were among the first places to see their population ageing, the phenomenon is now occurring fastest in low and middle-income nations and WHO says the most dramatic changes are taking place in countries such as Cuba, Iran and Mongolia.

This means that where in the past infections were considered the greatest challenge, now even in the poorest countries the biggest health burdens for older people come from conditions such as heart disease, stroke, cancer, diabetes, dementia and sight and hearing loss.

WHO says present heath systems are poorly designed for the chronic care needs arising from this pattern of disease. The campaigning organisation HelpAge International welcomed the new focus on the impact of ageing but said the global community was still worryingly slow to act.

HelpAge cited Ghana where it said nearly sixty per cent of older people suffer from high blood pressure often leading to strokes and heart attacks but only five per cent are able to control it through medication.

Bấm Nghe các từ

Từ vựng

aging(getting older)

già đi, già nua

phenomenon (something unusual that happens)

hiện tượng (đặc biệt, bất thường)

burdens (difficult things people have to deal with)

những gánh nặng, khó khăn

stroke (a problem with the brain which can make someone unable to move a part of their body)

đột quỵ

cancer (a serious disease in which cells in the body grow uncontrollably)

ung thư

diabetes (a serious illness in which the body is unable to control the amount of sugar in the blood)

bệnh tiểu đường (đái đường)

dementia (a mental illness which older people can suffer)

bệnh mất trí tuổi già

chronic (describes an illness or problem which continues for a long time)

kinh niên, lâu năm

the global community (the group of countries which sees itself as connected, often helping each other economically and socially)

cộng đồng toàn cầu

high blood pressure (a medical condition in which the force of blood in the veins is too high)


huyết áp cao

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.