Koala có nguy cơ tuyệt chủng tại Úc

Cập nhật: 08:57 GMT - thứ tư, 2 tháng 5, 2012

Media Player

Tiếng Anh qua video: Koala được đưa vào danh sách cần bảo vệ tại Úc khi con số koala sụt giảm mạnh trong thời gian qua.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

beloved (something that people like a lot) - được yêu quí

threatened (in danger of extinction) - bị đe dọa, có nguy cơ (tuyệt chủng)

plunge (a big drop in number) - sụt giảm mạnh

strikes (hit by vehicles, e.g. cars) - những vụ đâm (xe)

dwindling (falling) - đang thu nhỏ, giảm đi


Bài khóa - Transcript

A beloved symbol of Australia.

Koalas have been listed as a threatened species in some parts of the country after a plunge in the wild population.

Habitat loss, urban expansion, vehicle strikes, dog attacks and disease have contributed to their dwindling numbers.

Estimates on koala numbers vary but some studies suggest there are fewer than 80,000 koalas left in the wild.


Bản dịch - Translation

Một biểu tượng được yêu qu‎í tại Úc.

Koala được đưa vào danh sách những loài vật bị đe dọa ở một số vùng của nước này sau khi con số sụt giảm mạnh.

Mất môi trường sinh thái, tình trạng đô thị mở rộng, những vụ đâm xe, bị chó tấn công và bệnh tật đang góp phần làm con số koala giảm đi.

Các ước tính con số koala có khác nhau nhưng một vài nghiên cứu gợi ‎ cho thấy còn chưa tới 80 ngàn con koala ngoài hoang dã.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

beloved / threatened / plunge / strikes / dwindling

1. But only weeks later, the cheers and smiles turned to tears as the decision accelerated Argentina's ________ into the worst economic crisis of its history.

2. Conservationists hailed the move as a way to protect Equatorial Africa's endangered animals and ________ forests.

3. A husband is auctioning off his late wife's ________ collection of designer handbags for charity.

4. There are no globally-collated figures for iceberg ________ , but they happen every year.

5. Polar bears are listed as ________ under the US Endangered Species Act.


Giải đáp - Answers

1. But only weeks later, the cheers and smiles turned to tears as the decision accelerated Argentina's plunge into the worst economic crisis of its history.

Source: Bấm YPF nationalisation: Is Argentina playing with fire?2. Conservationists hailed the move as a way to protect Equatorial Africa's endangered animals and dwindling forests.

Source: Bấm Gabon: Surfing hippos, lacking tourists3. A husband is auctioning off his late wife's beloved collection of designer handbags for charity.

Source: Bấm Rare Hermes bag among wife's collection being auctioned for charity4. There are no globally-collated figures for iceberg strikes, but they happen every year.

Source: Bấm Titanic threat: Why do ships still hit icebergs?5. Polar bears are listed as threatened under the US Endangered Species Act.

Source: Bấm DNA reveals polar bear's ancient origins

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.