Cụm từ turn on its head nghĩa là gì?

Cập nhật: 14:36 GMT - thứ bảy, 16 tháng 6, 2012
Một phụ nữ đứng trước một tác phẩm của Anish Kapoor

Một phụ nữ đứng trước một tác phẩm của Anish Kapoor tại nhà đấu giá Sotheby ở London. Tác phẩm ước tính trị giá hơn US$ 600.000 và trong số các tác phẩm Ấn tượng và Nghệ thuật Hiện đại và Nghệ thuật đương đại được bán ra.

Cụm từ trong ngày

Nếu bạn to turn (something) on its head có nghĩa là bạn hoàn toàn thay đổi một cái gì đó. Nó cũng có nghĩa là bạn hiểu hoàn toàn sai một việc gì.

Ví dụ

The internet has turned the music industry on its head. Today many people would rather buy their favourite tracks straight from websites rather than a shop.

Picasso turned art on its head.

Xin lưu ý

Cụm từ turn heads được dùng để nói về một người rất thú vị hay hấp dẫn khiến người khác chú ý và phải ngoái đầu lại nhìn người đó.

Ví dụ: Thelma was used to turning heads. She’s always taken care of her figure and walks around with the best clothes.

Thực tế thú vị

Nghệ sĩ điêu khắc người Anh gốc Ấn, Anish Kapoor, và nhà thiết kế Cecil Balmond là những người sáng tạo ra kiến trúc ArcelorMittal Orbit, tòa tháp được đặt tại trung tâm Olympic Park ở London. Với độ cao 114,5m đây là kiến trúc cao nhất nước Anh.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.