Touch wood - nghĩa và cách dùng

Cập nhật: 15:52 GMT - thứ hai, 2 tháng 7, 2012
Thợ mộc đang đóng thuyền

Một người thợ mộc Pakistan đang làm việc trên một con thuyền tại cảng Karachi, Pakistan. Ảnh: Shakil Adil

Cụm từ trong ngày

Cụm từ touch wood được dùng mỗi khi muốn tránh những điều không may mắn xảy ra, tương tự như câu "phỉ phui" hay "trộm vía" trong tiếng Việt.

Ví dụ

I’ve done all of the preparation for the exam, so nothing can go wrong now – touch wood!

I’ve never broken any bones, touch wood!

The train is currently on time so we shouldn’t miss our flight, touch wood.

Xin lưu ý

Xin đừng nhầm với "touch-and-go". Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh touch-and-go, có nghĩa là bạn ở trong tình huống không có gì chắc chắn, rất bất ổn.

Ví dụ: My grandfather had an operation last week. It was touch-and-go at one point, but he’s fully recovered now.

Thực tế thú vị

Đập tay vào một vật gì bằng gỗ và nói "touch wood" đã trở thành một tập tục để tránh những điều không may mắn xảy ra. Nếu không có vật bằng gỗ quanh đó thì bạn có thể vỗ tay lên đầu. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của cụm từ này nhưng một số người tin rằng nó liên quan tới truyền thuyết về cây cối mà người ta cho rằng cây cối chứa đựng bóng vía, linh hồn. Bằng việc vỗ tay vào vật bằng gỗ, các linh hồn này biết bạn đang ở đó và sẽ mang lại cho bạn may mắn.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.