Đua xe trang trí như vật dụng hàng ngày

Cập nhật: 16:55 GMT - thứ tư, 17 tháng 10, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Cuộc đua xe Red Bull Soap Box với xe cộ được trang trí thành các vật dụng hàng ngày diễn ra ở Hong Kong.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


off your trolley (insane): khùng, điên khùng

in control of your senses (sane): tỉnh táo

showmanship (ability to entertain people): tài/kỹ năng biểu diễn


decorated (with added elements to make it more attractive): được trang trí

hotpot (a cooked dish made up of meat and vegetables): món thịt hầm với rau và khoaiBài khóa - Transcript

Some might say they are off their trolley.

But to succeed in this race, you need to be in control of your senses as well as your vehicle.

Creativity and showmanship count as much as mechanical expertise in the Red Bull Soapbox Race.

This year’s event in Hong Kong featured vehicles decorated as everyday items. The hotpot got applause but it was this skull-shaped entry that won over the judges.


Bản dịch - Translation

Một số người có thể nói họ thật điên khùng.

Nhưng để thành công trong cuộc đua này, qu‎ý vị cần tỉnh táo và kiểm soát chiếc xe của mình.

Sự sáng tạo và tài biểu diễn cũng quan trọng không khác gì chuyên môn cơ khí trong Cuộc đua Red Bull Soapbox này.

Sự kiện này tại Hong Kong năm nay có sự tham gia của các loại xe được trang trí thành những vật dụng hàng ngày. Món thịt hầm rau và khoai tây được tán thưởng nhưng xe mang hình đầu lâu này đã giành được sự ủng hộ của ban giám khảo.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

off (their) trolley / in control of (your) senses / showmanship/ decorated / hotpot

1. The jug was taken from the Stockwood Discovery Centre in Luton on 12 May, but has turned up in Surrey. The bronze creation is _______ with coats-of-arms and inscribed with the words "My Lord Wenlok."

2. A Lancashire _______ big enough to feed 800 people has been cooked up as part of an attempt to make the largest dish of its kind in the world.

3. However, Bolt not only delivered on all fronts in athletics terms but also lit up the Games with the sort of ______ and playfulness he has become renowned for.

4. As many in her party were turning against her, Brian Walden asked Mrs Thatcher: 'You come over as being someone who one of your backbenchers said is slightly _______ , authoritarian, domineering, refusing to listen to anybody else. Why?' She replied: 'If anyone's coming over as domineering in this interview, it's you. It's you.'

5. Mr Robson, a global training adviser, was sitting just yards from the co-pilot as he was being restrained by crew and passengers, including an off-duty member of the Canadian military, outside the galley, just behind the cockpit. Mr Robson said of the co-pilot: 'He was clearly someone not _______.'


Giải đáp - Answers


1. The jug was taken from the Stockwood Discovery Centre in Luton on 12 May, but has turned up in Surrey. The bronze creation is decorated with coats-of-arms and inscribed with the words "My Lord Wenlok."
Source: Bấm Stolen Wenlok Jug from Luton 'recovered in Surrey'

2. A Lancashire hotpot big enough to feed 800 people has been cooked up as part of an attempt to make the largest dish of its kind in the world.
Source: Bấm Hotpot cooked up for record bid
3. However, Bolt not only delivered on all fronts in athletics terms but also lit up the Games with the sort of showmanship and playfulness he has become renowned for.
Source: Bấm London 2012: International stars help make Games unforgettable

4. As many in her party were turning against her, Brian Walden asked Mrs Thatcher: 'You come over as being someone who one of your backbenchers said is slightly off her trolley, authoritarian, domineering, refusing to listen to anybody else. Why?' She replied: 'If anyone's coming over as domineering in this interview, it's you. It's you.'
Source: Bấm The perfect Sunday menu: grilled minister, or something over easy?

5. Mr Robson, a global training adviser, was sitting just yards from the co-pilot as he was being restrained by crew and passengers, including an off-duty member of the Canadian military, outside the galley, just behind the cockpit. Mr Robson said of the co-pilot: 'He was clearly someone not in control of his senses.'
Source: Bấm This is your pilot speaking... and crying and swearing. And demanding to talk to God!
Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.