Hòa nhạc dưới tàu điện ngầm ở Sao Paulo

Cập nhật: 16:33 GMT - thứ tư, 14 tháng 11, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Thay vì tuần tiễu, nhân viên bảo vệ đường tàu điện ngầm tại Sao Paulo biểu diễn hòa nhạc cho hành khách.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


passengers (people travelling by car, bus or train): hành khách

patrolling (walking around an area to make sure it’s safe): đi tuần, tuần tra

commuters (people who travel regularly from home to work and back): hành khách (đi tàu xe) đi làm

an eclectic mix (a wide and varied range): một sự pha trộn đa dạng

in the spotlight (on the stage or the focus of attention): biểu diễn, trong ánh đèn sân khấuBài khóa - Transcript

Their job is to keep passengers on the Sao Paulo underground safe.

But, once a month, instead of patrolling the platforms, nine security guards treat commuters to a concert.

They use the stations as venues and play an eclectic mix of samba, rock and opera.

The band is so successful that more members of staff want to take their place in the spotlight.


Bản dịch - Translation

Công việc của họ là duy trì sự an toàn của hành khách đi tàu điện ngầm tại Sao Paulo.

Thế nhưng cứ mỗi tháng một lần thay vì đi tuần dọc các sân ga, chín người bảo vệ lại mời khách đi tàu thưởng thức một buổi hòa nhạc.

Họ dùng các ga tàu làm nơi biểu diễn và trình diễn một chương trình pha trộn đa dạng gồm samba, rock và opera.

Ban nhạc thành công tới mức thêm nhiều nhân viên muốn được tham gia biểu diễn.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

passengers / patrolling / commuters / an eclectic mix / in the spotlight

1. It was a warm night in the Mexican border city of Ciudad Juarez and heavily armed troops were _____________ the streets, at the height of the war on drug cartels here.

2. Contactless payment will also be introduced on the transport network and the first phase will see bus _____________ use contactless credit, debit or charge cards.

3. The Bureau of Investigative Journalism (BIJ) is back _________________ after its boss, Iain Overton, stepped down over a joint investigation with Newsnight.

4. "There is an _________________eclectic mix of things taking place which reflects the communities we'll be visiting, and I hope people will want to come to these free events."

5. Train __________ face continued disruption after an ongoing shortage of drivers caused cancellations and alterations on 30 London Midland services.


Giải đáp - Answers

1. It was a warm night in the Mexican border city of Ciudad Juarez and heavily armed troops were patrolling the streets, at the height of the war on drug cartels here.
Source: Bấm Searching for Mexico's drug war'disappeared'


2. Contactless payment will also be introduced on the transport network and the first phase will see bus passengers use contactless credit, debit or charge cards.
Source: Bấm London bus and Tube fares to go up 4.2% from January


3. The Bureau of Investigative Journalism (BIJ) is back in the spotlight after its boss, Iain Overton, stepped down over a joint investigation with Newsnight.
Source: Bấm Profile: Bureau of Investigative Journalism


4. "There is an eclectic mix of things taking place which reflects the communities we'll be visiting, and I hope people will want to come to these free events."
Source: Bấm Disused plane art space Adain Avion to visit Swansea, Ebbw Vale and Llandudno


5. Train commuters face continued disruption after an ongoing shortage of drivers caused cancellations and alterations on 30 London Midland services.
Source: Bấm London Midland cancels more trains due to driver shortageVideos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.