Keep It under Your Hat

Cập nhật: 11:55 GMT - chủ nhật, 25 tháng 11, 2012
Các vũ công đội mũ sombrero biểu diễn tại buổi lễ Trao giải Latin Grammy lần thứ 13 tại Las Vegas, Nevada.

Các vũ công đội mũ sombrero biểu diễn tại buổi lễ Trao giải Latin Grammy lần thứ 13 tại Las Vegas, Nevada. Ảnh: Mario Anzuoni/Reuters.

Cụm từ trong ngày

To keep it under your hat means to keep something secret.

Cụm từ keep something under your hat có nghĩa là giữ bí mật một điều gì đó.

Ví dụ

I'll tell you, but you must promise to keep it under your hat.

Doug didn't tell anyone about his new job, he kept it under his hat.

Now I've told you my little secret, keep it under your hat.

Xin lưu ý

Nếu bạn nói 'hats off to someone', có nghĩa là bạn công nhận và tỏ ý khâm phục ai vì đã làm một việc gì đó hay đã đạt được một thành quả nào đó. Nếu bạn nói 'hats off to something' có nghĩa là bạn khen ngợi điều đó.

Ví dụ: Hats off to Jenny for organising the office party!

Thực tế thú vị

Từ 'sombrero' xuất phát từ từ 'sombra' có nghĩa là cái bóng, nhưng thiết kế của mũ sombrero có thể lại bắt nguồn từ việc cho phép người đội mũ được mang những thứ như thức ăn trong những chuyến đi dài.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.