Trẻ bé xíu đã học đua xe ở Anh

Cập nhật: 13:56 GMT - thứ sáu, 28 tháng 12, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: các câu lạc bộ đua xe đạp trẻ em nhỏ tuổi tại Anh được quan tâm nhờ thành công của Olympics.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


a wardrobe(all the clothes that someone owns): (tủ) quần áo

counterparts (people who have the same role or job but in a different organisation or context): người cùng nghề, người tương nhiệm

a legacy (a situation that has developed as a result of something in the past): di sản

a far cry from (very different from): khác hẳn với

a harsh lesson (something that must be learnt but which seems cruel or unkind): bài học khó, khắc nghiệtBài khóa - Transcript

They might not have a wardrobe of Lycra but these racers want to win just as much as their professional counterparts.

A legacy of Britain’s summer sporting success is that clubs like these are growing in popularity.

Children as young as two are learning to ride and compete.

It’s a far cry from the pressure of the velodrome but even at this age learning to lose is a harsh lesson.

Bản dịch - Translation

Chúng có thể không có một tủ quần áo bằng Lycra nhưng những tay đua này cũng muốn chiến thắng chẳng khác gì những tay đua chuyên nghiệp.

Di sản từ thành công thể thao mùa hè tại Anh Quốc chính là những câu lạc bộ như thế này đang ngày càng được ưa chuộng.

Trẻ em có khi mới chỉ hai tuổi đã tập lái xe và thi thố tài năng.

Nó khác hẳn so với áp lực tại trường đua xe đạp nhưng thậm chí ở tuổi này học chấp nhận thất bại vẫn là một bài học khắc nghiệt.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

wardrobe / counterparts / legacy / a far cry from / a harsh lesson

1. No sooner had losing US candidate Mitt Romney uttered the words "I have just called President Obama" than Mexico's president-elect Enrique Pena Nieto took to Twitter congratulate his soon-to-be __________________.

2. Former Greek Prime Minister George Papandreou had pleaded with Angela Merkel for easier terms for the first bailout loan.

She had replied: "We want to make sure nobody else will want this." The bailout terms were intended as __________________ to others.

3. The increasing Westernisation of India has made it much easier and more comfortable for people to move here. It is __________________ the India this group of thirty-somethings visited on family holidays in the 1980s.

4. Even the clothes he wears the day we meet are not new, and were part of his __________________ before the show.

5. The __________________ of Gen Franco weighs heavily on Spanish politics.

Giải đáp - Answers

1. No sooner had losing US candidate Mitt Romney uttered the words "I have just called President Obama" than Mexico's president-elect Enrique Pena Nieto took to Twitter congratulate his soon-to-be counterpart.

Source: Bấm Latin America looks for more action from Barack Obama


2. Former Greek Prime Minister George Papandreou had pleaded with Angela Merkel for easier terms for the first bailout loan.

She had replied: "We want to make sure nobody else will want this." The bailout terms were intended as a harsh lesson to others.

Source: Bấm Euro crisis: Can Merkel and Hollande find compromise?


3. The increasing Westernisation of India has made it much easier and more comfortable for people to move here. It is a far cry from the India this group of thirty-somethings visited on family holidays in the 1980s.

Source: Bấm Why would you leave the West for India?


4. Even the clothes he wears the day we meet are not new, and were part of his wardrobe before the show.

Source: Bấm Sushil Kumar: What the real Slumdog Millionaire did next


5. The legacy of Gen Franco weighs heavily on Spanish politics.

Source: Bấm Voices: Independence for Catalonia from Spain

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.