Dạy chó lái xe hơi

Cập nhật: 09:33 GMT - thứ tư, 12 tháng 12, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Dạy chó lái xe cho thấy sự thông minh của chúng nhằm khuyến khích thêm người nhận chó bị bỏ rơi về nuôi.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

four-legged friend (an animal with four legs): “người bạn” bốn chân

shaggy dog story (a long joke with an intentionally silly ending): chuyện cười ngốc nghếch, dài dòng

abandoned (left behind): bị bỏ, bỏ rơi

adopt (to look after a child or animal as your own): nhận về nuôi

in the driving seat (in control): ở ghế lái, nắm kiểm soát, làm chủ


Bài khóa - Transcript

Meet Monty: a four-legged friend on four wheels.

No, it's not a shaggy dog story, this pooch really is driving the car, after being trained by a charity in New Zealand.

Six months ago he was abandoned by his owners. But the charity hopes that by showing how intelligent dogs can be, more people will adopt them, putting dogs like Monty back in the driving seat.


Bản dịch - Translation

Xin mời gặp Monty: người bạn bốn chân trên bánh lái.

Không, nó không phải là chuyện cười ngốc nghếch dài dòng văn tự, chú chó này thực sự lái xe hơi sau khi được một tổ chức từ thiện tại New Zealand huấn luyện.

Cách đây sáu tháng chú bị chủ bỏ rơi. Nhưng tổ chức từ thiện hy vọng rằng bằng việc cho thấy chó thông minh như thế nào, sẽ có thêm nhiều người nhận chúng về nuôi…

Đưa những con chó như Monty này trở lại vị trí kiểm soát (làm chủ).


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

four-legged friend/shaggy dog story/abandoned/adopt/in the driving seat

1. Mr Morabito said more than 3,000 people had already applied to ________ a dog.

2. More employees should be "____________" and own a share of the company they work for, the deputy prime minister has said.

3. Still, with so much human suffering, it may seem like a stretch to ask people to help ____________.

4. An agreed sale of its Indian operations to HSBC ran out of time and is now being __________.

5. "This may seem like a ___________ but it has a serious purpose."


Giải đáp - Answers


1. Mr Morabito said more than 3,000 people had already applied to adopt a dog.
Source: Bấm Italians bid to adopt beagles rescued in cruelty case


2. More employees should be "in the driving seat" and own a share of the company they work for, the deputy prime minister has said.
Source: Bấm Nick Clegg seeks more employee ownership


3. Still, with so much human suffering, it may seem like a stretch to ask people to help four-legged friends.
Source: Bấm Furry victims of the recession


4. An agreed sale of its Indian operations to HSBC ran out of time and is now being abandoned
Source: Bấm Blustery global trade winds


5. "This may seem like a shaggy dog story but it has a serious purpose."
Source: Bấm Listening dogs help Staffordshire pupils read out aloud

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.