Đốn gỗ lậu để sưởi tại Hy Lạp

Cập nhật: 19:51 GMT - thứ tư, 6 tháng 2, 2013

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Ước tính hơn 100.000 cây bị chặt bất hợp pháp để làm củi sưởi từ Đỉnh Olympus, quê hương các thần Hy Lạp.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


logging (the cutting down of trees for wood, usually on a large scale for commercial purposes): đốn gỗ (thường trên phạm vi rộng)

felled (cut down): chặt, đốn cây

soaring (rising very quickly): tăng vọt

thriving (doing very well, being successful): phát triển mạnh, thành công

racketeers (people who make money from illegal activities): những kẻ buôn lậu, kiếm tiền nhờ mánh khóe, gian lận


Bài khóa - Transcript

Greece’s Mount Olympus is experiencing a rise in unauthorised logging.

It’s estimated over 100,000 trees have been felled illegally.

With fuel prices soaring and temperatures dropping, many people are turning to wood to heat their homes.

Wood markets are thriving but not all sources of wood are legitimate.

Racketeers are among those who have been caught taking trees from the home of Greece’s ancient gods.


Bản dịch - Translation

Đỉnh Olympus của Hy Lạp đang trải nghiệm tình trạng đốn gỗ không được phép gia tăng.

Người ta ước tính hơn 100.000 cây đã bị chặt bất hợp pháp.

Với giá xăng dầu tăng vọt và nhiệt độ giảm đi nhiều người quay ra dùng củi để sưới ấm nhà mình.

Thị trường gỗ đang rất phát triển nhưng không phải tất cả các nguồn gỗ, củi đều là hợp pháp.

Các tay buôn lậu là trong số những người bị bắt khi lấy đi cây cối từ quê hương của những vị thần cổ đại Hy Lạp.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

logging / felled / soaring / thriving / racketeers

1.
The classical Indian dance of Kathak originated in Northern India but its popularity is ____________ in and around London with hundreds of young British Asians.

2.
He also claims to have brought 232 criminals to justice - including arms dealers and immigration ____________ - by conning them with his disguise.

3.
Many bears suffer from the effects of the ____________ industry and the spread of the human population.

4.
Steve Bransgrove was woken up by the "sound of an engine revving and a loud bang" and found the 12m (40ft) pine in his garden had been ____________.

5.
Car sales are ____________, carmakers are hiring thousands of workers, and memories of the recent bankruptcies of two of Detroit's "big three" companies already seem like distant memories.Giải đáp - Answers


Source: Bấm Kathak dance proves to be popular in the capital


2.
He also claims to have brought 232 criminals to justice - including arms dealers and immigration racketeers - by conning them with his disguise.

Source: Bấm The dark arts of the tabloid reporter


3.
Many bears suffer from the effects of the logging industry and the spread of the human population.

Source: Bấm Animals on the edge: Bears


4.
Steve Bransgrove was woken up by the "sound of an engine revving and a loud bang" and found the 12m (40ft) pine in his garden had been felled.

Source: Bấm Poole men 'plotted to cut down tree for sea view'


5.
Car sales are soaring, carmakers are hiring thousands of workers, and memories of the recent bankruptcies of two of Detroit's "big three" companies already seem like distant memories.

Source: Bấm Cheery carmakers flock to Detroit


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.