Nghệ thuật từ bùn đất ở Afghanistan

Cập nhật: 13:55 GMT - thứ năm, 21 tháng 2, 2013

Media Player

Một họa sỹ nghiền bùn, đất, gạch, trộn với hồ dính để làm chất liệu vẽ trong hoàn cảnh Afghanistan khó khăn.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


cost the earth - ngốn cả trái đất (cực tốn)

scouring - tìm kiếm kỹ càng

grinds - nghiền

capture - khắc họa

struggles - khó khăn, vất vả

Bài khóa - Transcript

Life is hard in Afghanistan.

But artist Mohammed Akram makes sure that his painting materials don't cost the earth. They're just made of it.

He starts by scouring his neighbourhood for mud, dust and brick then grinds them down and finally mixes them together with home-made glue.

By painting with these materials Mohammed hopes to better capture his country's character and its struggles.


Bản dịch - Translation

Cuộc sống tại Afghanistan rất cực nhọc.

Nhưng với họa sỹ Mohammed Akram, chất liệu vẽ của ông không ngốn cả trái đất, mà là được làm từ đất.

Ông bắt đầu tìm kiếm kỹ càng quanh nơi ở bùn, đất, gạch, rồi nghiền nhỏ và cuối cùng trộn cùng với hồ dính tự tạo.

Vẽ bằng chất liệu này, Mohammed hy vọng ông sẽ khắc họa được rõ nét hơn bản sắc và những khó khăn, vất vả của đất nước.

Các bạn lưu ý: "cost the earth" có nghĩa là rất tốn kém, nhưng ở đây được dùng theo lối chơi chữ khi nói về cách họa sỹ Akram biến đất thành chất liệu sáng tác. Ngoài "cost the earth", ta cũng có thể dùng "cost a fortune", mà trong tiếng Việt ta hay nói là "tốn cả gia tài".
Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

cost the earth/ scouring/ grinds/ capture/ struggles

1. "The street parties were a big success when we did them at the royal wedding and they weren't just in London, they really_______the spirit of the whole nation."

2. Police spent about 90 minutes ______ the campus and the surrounding woods for the gunman.

3. Just as the participation of white people in the black ______ against apartheid in South Africa had added strength to that movement, men "must stand up and work with women" to combat rape, he told the BBC World Service.

4. Mrs Burgess said: "It is my belief that everyone should live in a comfortable home which doesn't ______ to keep. A vibrant, expanding housing sector can stimulate economic growth by protecting and creating jobs and supporting regeneration."

5. The National Trust thinks the internal workings were substantially altered in about 1840 to allow the mill to ______ wheat, having previously ground oats.


Giải đáp - Answers

1. "The street parties were a big success when we did them at the royal wedding and they weren't just in London, they really captured the spirit of the whole nation."

Source: Diamond Jubilee: Bấm 'Big Lunch' launched at palace

2. Police spent about 90 minutes scouring the campus and the surrounding woods for the gunman.

Source: Bấm Lone Star college 'gunman' charged in shooting

3. Just as the participation of white people in the black struggle against apartheid in South Africa had added strength to that movement, men "must stand up and work with women" to combat rape, he told the BBC World Service.

Source: Bấm Do men hold the key to fighting rape in South Africa?

4. Mrs Burgess said: "It is my belief that everyone should live in a comfortable home which doesn't cost the earth to keep. A vibrant, expanding housing sector can stimulate economic growth by protecting and creating jobs and supporting regeneration."

Source: Bấm Plans announced for 114 new homes in Dundee

5. The National Trust thinks the internal workings were substantially altered in about 1840 to allow the mill to grind wheat, having previously ground oats.

Source: Bấm Cumbria's Acorn Bank Mill grinds first flour for 70 years


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.