Điện đài bằng gỗ cao hơn 2m tại Londonderry, Bắc Ailen, được đốt cháy như một biểu tượng của hòa bình
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Biểu tượng hòa bình

Từ vựng

temple (a building used to pray to god or gods): điện, đền thờ, miếu

burnt it down (destroyed it with fire): thiêu rụi, thiêu hủy

conflict (a serious disagreement or argument between two or more groups): cuộc xung đột

volunteers (people who offer to work without being paid): những tình nguyện viên

symbolises (represents an idea): tượng trưng, là biểu tượng, thể hiện/đại diện một ý tưởng nào đó

Bài khóa

It’s the temple that brought Londonderry together. On Saturday they burnt it down.

Catholics and Protestants have a long history of conflict in this Northern Irish city.

But volunteers from both communities came together to build the structure. Thousands left personal messages of peace inside.

Organisers say the fire symbolises letting go of the past.

Bài dịch

Chính điện đài này đã đưa người dân Londonderry lại với nhau. Hôm thứ Bảy họ đã thiêu hủy nó.

Những tín đồ Công giáo và Tin lành có lịch sử xung đột nhiều năm ròng tại thành phố ở Bắc Ailen này.

Nhưng những tình nguyện viên từ cả hai cộng đồng đã cùng nhau dựng lên tòa tháp này. Hàng ngàn người đã để các thông điệp hòa bình bên trong đó.

Những người tổ chức sự kiện này nói lửa tượng trưng cho việc bỏ lại quá khứ phía sau.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

temple / burnt it down / conflict / volunteers / symbolises

1. Since the last train left in 1988, the once-regal station has come to __________ Detroit's economic woes and has become a favourite canvas for graffiti artists.

2. Speaking in front of US soldiers and military families, Mr Ghani acknowledged US sacrifices throughout the war in Afghanistan.

"Each one of you has left a legacy," he said, noting that more than 2,200 Americans lost their lives and 20,000 were wounded in the __________.

3. __________ are being recruited by steam railway enthusiasts to help rebuild and reopen an old Worcestershire station.

4. Ferguson's police are on edge, feeling under siege after two of their own were shot, while African Americans have lost trust in the law enforcement officials meant to protect them.

"I am afraid this town is going to __________ tonight," one white resident tells me on Thursday just a few blocks from the police station.

5. This year, the anniversary of Gandhi's murder was marked by attempts by right-wing Hindus to build a __________ to honour Godse, a man they now describe as a hero for ridding the nation of Gandhi.

Giải đáp

1. Since the last train left in 1988, the once-regal station has come to symbolise Detroit's economic woes and has become a favourite canvas for graffiti artists.

Source: Michigan Central Station: The story of its rise, fall and...

2. Speaking in front of US soldiers and military families, Mr Ghani acknowledged US sacrifices throughout the war in Afghanistan.

"Each one of you has left a legacy," he said, noting that more than 2,200 Americans lost their lives and 20,000 were wounded in the conflict.

Source: Afghan president Ghani credits US role during first Washington trip

3. Volunteers are being recruited by steam railway enthusiasts to help rebuild and reopen an old Worcestershire station.

Source: Volunteers recruited for Broadway station rebuild

4. Ferguson's police are on edge, feeling under siege after two of their own were shot, while African Americans have lost trust in the law enforcement officials meant to protect them.

"I am afraid this town is going to burn down tonight," one white resident tells me on Thursday just a few blocks from the police station.

Source: Ferguson police shooting 'heinous', says Eric Holder

5. This year, the anniversary of Gandhi's murder was marked by attempts by right-wing Hindus to build a temple to honour Godse, a man they now describe as a hero for ridding the nation of Gandhi.

Source: Is Gandhi still a hero to Indians?