Công chúa bé, con gái Công tước xứ Cambridge và phu nhân
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vợ chồng hoàng tử William sinh con gái

Từ vựng

a tribute to (an act done to show respect and admiration to someone): hành động tỏ lòng kính trọng, tôn kính

monarch (sovereign or ruler): quốc vương, vua chúa, nữ hoàng

named after (to be called the same as someone else): được đặt tên giống ai

the late (the deceased): quá cố

in line to (in a queue for something): đứng hàng thứ,

Bài khóa

A little baby with a big name. This is Charlotte Elizabeth Diana, the daughter of The Duke and Duchess of Cambridge.

Elizabeth is a tribute to her great-grandmother, the British monarch.

The baby was also named after her paternal grandmother, the late Princess Diana.

The birth of the fourth in line to the British throne was marked by gun salutes.

Bài dịch

Một trẻ nhỏ với cái tên lớn. Đây là bé Charlotte Elizabeth Diana, con gái của Công tước xứ Cambridge và phu nhân.

Elizabeth là một cách thể hiện lòng kính trọng đối với cụ của bé, Nữ hoàng Anh.

Cô bé được đặt tên đệm lấy tên của bà nội, cố công nương Diana.

Sự chào đời của người đứng thứ tư có quyền nối ngôi Nữ hoàng Anh đã được đánh dấu bằng những phát súng chào mừng.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

a tribute to / monarch / named after / the late / in line to

1. A newly described 6ft lizard that roamed South East Asia from 36-40 million years ago has been __________The Doors singer Jim Morrison.

The choice of name Barbaturex morrisoni is a play on the late frontman's epithet "The Lizard King".

2. Leonard Nimoy fans have been turning the face on a Canadian bank note into his Star Trek character, as __________ the actor who died last week.

3. A signed first edition of the novel One Hundred Years of Solitude by __________ Colombian author Gabriel Garcia Marquez has been stolen.

4. For much of his reign, Juan Carlos was seen as one of the world's most popular _________, but recently many Spaniards have lost confidence in him.

5. The former head of Saudi intelligence, Prince Muqrin bin Abdulaziz al Saud, has been named the country's second deputy prime minister by King Abdullah.

The appointment puts Prince Muqrin third __________ succeed the 89-year-old Abdullah.

Giải đáp

1. A newly described 6ft lizard that roamed South East Asia from 36-40 million years ago has been named after The Doors singer Jim Morrison.

The choice of name Barbaturex morrisoni is a play on the late frontman's epithet "The Lizard King".

Source: Extinct lizard named after The Doors’ singer Jim Morrison

2. Leonard Nimoy fans have been turning the face on a Canadian bank note into his Star Trek character, as a tribute to the actor who died last week.

Source: Canadians ‘Spock’ bank notes in tribute to Leonard Nimoy

3. A signed first edition of the novel One Hundred Years of Solitude by the late Colombian author Gabriel Garcia Marquez has been stolen.

Source: First edition of Garcia Marquez novel stolen in Bogota

4. For much of his reign, Juan Carlos was seen as one of the world's most popular monarchs, but recently many Spaniards have lost confidence in him.

Source: King Juan Carlos of Spain abdicates

5. The former head of Saudi intelligence, Prince Muqrin bin Abdulaziz al Saud, has been named the country's second deputy prime minister by King Abdullah. The appointment puts Prince Muqrin third in line to succeed the 89-year-old Abdullah.

Source: Saudi Prince Muqrin becomes third in line to the throne