Máy bay Nga bị rớt tại Sinai, Ai Cập

Xác chiếc máy bay bị rớt của Nga ở Ai Cập

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC hôm 02/11/2015. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) People's mistakes were not the cause of the Russian plane crash, according to the plane's owners.

b) Something from outside the aircraft caused a Russian plane to crash in Egypt, according to the plane's owners.

c) The plane's owners said that a problem with the tail caused it to crash.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là bốn định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

external forces (energy coming from outside an object or system): lực, năng lượng, sức mạnh từ bên ngoài

ruled out (decided that something is not possible): loại bỏ (một khả năng nào đó)

acknowledged (accept the truth or existence of something): công nhận, thú nhận (một điều/sự thật nào đó)

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

At a news conference in Moscow, a senior official of the airline Metrojet ruled out a technical fault and pilot error.

He acknowledged that there had been damage to the plane's tail before it took off from Egypt but said the damage had been repaired.

Answer/Giải đáp b) Something from outside the aircraft caused a Russian plane to crash in Egypt, according to the plane's owners.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan