Cảnh hôn hít ở phim James Bond bị cắt bỏ

Diễn viên Daniel Craig trong vai James Bond Bản quyền hình ảnh AFP

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) An organisation in India has banned the new James Bond film.

b) An organisation in India has removed large parts of the new James Bond film.

c) An organisation in India has decided the new James Bond film contains too much kissing.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

censors (people whose job is to remove parts of books, films, letters etc. thought to be offensive or inappropriate): những người làm công việc kiểm duyệt

ruled (made an official decision): ra quyết định

board (group of people responsible for running a company or organisation): ban, hội đồng,

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

India's film censors have ruled that long kissing scenes in the new James Bond film Spectre are not suitable for the country's audiences.

The Mumbai-based Central Board of Film Certification has made cuts to two scenes from the movie.

Answer/Giải đáp

c) An organisation in India has decided the new James Bond film contains too much kissing.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan