Cập nhật :07:20 GMT - Thứ Năm, 12 Tháng 3, 2009

Tác động Khủng hoảng lên dệt may VN

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Ngành dệt may Việt Nam đối phó ra sao với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu?

Trả lời BBC Việt Ngữ sáng 12/03, ông Đinh Công Hùng, Tổng giám đốc Công ty Dệt may Thành Công (TP HCM), cho rằng khủng hoảng kinh tế khiến sức mua giảm, nhất là các mặt hàng không thiết yếu như quần áo.

Ông nói: "Cái bánh giờ thu nhỏ lại, nên các nhà cung cấp phải thu hẹp sản xuất. Bản thân các khách hàng đều giảm nhu cầu còn hầu hết các doanh nghiệp đều co cụm lại".

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.