Quy định hội thảo mạng về World Cup

Hội thảo World Cup của BBC là một sự kiện đa ngôn ngữ được thực hiện với sự trợ giúp của các phương tiện dịch thuật tự động (dịch máy) được Google cung cấp.

Chúng tôi muốn kiểm nghiệm xem việc dịch thuật tự động bằng máy này có thể giúp phá vỡ rào cản ngôn ngữ như thế nào.

Khi tham gia vào thử nghiệm này, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau:

• Các bản dịch do máy tạo ra bằng các ngôn ngữ khác nhau có thể không phản ánh trung thành quan điểm của bạn;

• BBC có thể loại bỏ bất kỳ bình luận nào của người tham gia hội thoại được cảm thấy là không thích hợp hoặc có thể gây xúc phạm.

Các bình luận sẽ được đọc trước. Chúng tôi mong muốn nhận được càng nhiều càng tốt các bình luận, vì vậy bạn hãy cố gắng trình bày ý kiến thật ngắn gọn.

Hãy cố gắng tránh viết tắt hay dùng các thành ngữ, máy sẽ không dịch tốt chúng. Điều này sẽ cho thảo luận của chúng ta trở nên dễ dàng, an toàn và chấp nhận được với tất cả mọi người.

Chúng tôi sẽ áp dụng các quy tắc của BBC làm tiêu chuẩn để đăng hoặc từ chối đăng các bình luận. Nếu bạn thấy một bình luận nào đó được đăng là không thích hợp, hãy thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng đường dẫn "khiếu nại bình luận."

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nội quy nào mà bạn nghĩ đã bị vi phạm và các điều phối viên hội thảo của chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc có nên loại bỏ nhận xét đó hay không. Các điều khoản và điều kiện về tính riêng tư của BBC cũng được áp dụng.