Quy định về mùa chuyển nhượng

Mùa chuyển nhượng nay đã kết thúc đối với việc ký kết các hợp đồng chính thức, dài hạn. Mùa chuyển nhượng mới sẽ được mở lại vào ngày 1 tháng Giêng.

Tại Football League, các câu lạc bộ được phép ký hợp đồng mượn cầu thủ sau khi mùa chuyển nhượng chính thức kết thúc ít nhất là một tuần.

Ngoài thời gian chính thức, các câu lạc bộ vẫn có thể ký với cầu thủ nếu đội lâm vào tình trạng khẩn cấp (ví dụ như đội không còn thủ môn nào có khả năng thi đấu) và câu lạc bộ xin được chuẩn thuận đặc biệt của cơ quan quản lý giải đấu mà đội tham gia, chẳng hạn như giải Premier League.

Các cầu thủ đã mãn hạn hợp đồng và chưa gia nhập câu lạc bộ nào khác sẽ có quyền ký kết ngoài thời gian chuyển nhượng chính thức nếu như họ là các cầu thủ tự do, không bị ràng buộc gì tính đến thời điểm kết thúc mùa chuyển nhượng ngay trước đó.

Quy định về mùa chuyển nhượng không áp dụng đối với các câu lạc bộ chơi ở các giải đấu cấp dưới, thấp hơn giải Blue Square Premier.