Ngày Tường Berlin sụp đổ

Cập nhật: 17:20 GMT - thứ hai, 9 tháng 11, 2009

  Các đoạn phim đặc biệt ghi lại cuộc nổi dậy của người dân Đông Âu năm 1989.

  Chủ biên ngoại giao BBC bất ngờ khi 1989 lại là năm chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở châu Âu.

  Thủ tướng Hungary Miklos Nemeth hồi 11/1988 đã xé bỏ các quy tắc của giới lãnh đạo cộng sản, mở màn cho cuộc cách mạng 1989

  Cuộc sống người Việt

  BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

  Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.