Khủng hoảng đồng Euro

Cập nhật: 13:25 GMT - thứ năm, 27 tháng 10, 2011

Các lãnh đạo châu Âu thỏa thuận cho phép Hy Lạp hủy 50% số nợ các ngân hàng trong hội nghị thượng đỉnh Brussels.

Với những bất đồng về việc tăng quỹ giải cứu, người ta nghi ngờ về khả năng đạt thỏa thuận toàn diện tại kỳ họp thượng đỉnh Brussels.

Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Châu Âu tới Brussels dự họp khẩn cấp nhằm đưa ra kế hoạch giải quyết khủng hoảng của khu vực euro.

Phân tích

Các bước thăng trầm của đồng euroĐốt tiền euroXem01:53

BBC đánh giá các bước thăng trầm của đồng tiền Châu Âu nhân chuyện Hy Lạp phải nhận 'cấp cứu' về nợ công.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.