Nhật Bản một năm sau thảm họa

Cập nhật: 12:49 GMT - thứ bảy, 24 tháng 3, 2012

Tiến sỹ Yoichi Funabashi và Giáo sư Heizo Takenaka, đồng tác giả cuốn sách “Bài học từ Thảm họa ở Nhật Bản” thuyết trình tại London.

Cha mẹ ở Fukushima lo cho tương lai sức khỏe con cái trong lúc các tổ chức xã hội tăng sức ép lên chính phủ để đóng hẳn các nhà máy điện nguyên tử.

Sinh viên châu Á cùng BBC thảo luận nhân kỷ niệm một năm thảm họa động đất, sóng thần và nhà máy điện nguyên tử.

Nguyễn Hoàng gặp hành khách trên chuyến bay về Nhật dự giỗ đầu của mẹ tử nạn vì sóng thần.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.