Bắt bớ theo Điều 88 LHS

Cập nhật: 09:48 GMT - thứ sáu, 11 tháng 12, 2009

    Ngọc Khánh, vợ luật sư Lê Công Định, cho hay chồng cô vẫn 'khỏe và tinh thần tốt' dù chưa biết khi nào ra tòa.

    Mẹ Nguyễn Tiến Trung nói với BBC rằng phiên tòa xử con bà có thể diễn ra vào cuối năm nay.

    BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

    Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.