CHUYÊN ĐỀ TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG

Cập nhật: 12:16 GMT - thứ sáu, 10 tháng 4, 2009

  Nhà báo Nguyễn Khanh từ Washington và ký giả tự do Trần Đông Đức từ Philadelphia thảo luận về Biển Đông với BBC.

  XemThời lượng: 08:55

  Nhìn lại chuyện va chạm tàu Mỹ - Trung và những lắt léo của Luật biển Liên Hiệp Quốc.

  Blog

  • Vũ Quý Hạo Nhiên tìm hiểu cách nhìn của Việt Kiều ở California về quan hệ Biển Đông.

  Phân tích

  Ngoại giao

  Ý kiến

  Tư liệu

  BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

  Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.