'Hộ chiếu lưỡi bò' gây lo ngại

Cập nhật: 12:23 GMT - thứ năm, 10 tháng 1, 2013

Liệu có giải pháp nào thích hợp để đối phó với việc Trung Quốc phát hành hộ chiếu mới in bản đồ các vùng tranh chấp?

Báo trong nước nói biên phòng Việt Nam đóng dấu 'Hủy' vào nhiều hộ chiếu có in hình đường 'lưỡi bò' của công dân Trung Quốc.

Ông Thái Văn Cầu nói đối diện với chất vấn của thế hệ tương lai, lãnh đạo Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam là người duy nhất phải trả lời.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói với các nước Đông Nam Á rằng thương lượng về tranh chấp Biển Đông không nên được 'quốc tế hóa'.

Giang Trạch Dân kêu gọi Trung Quốc vươn mạnh ra biển trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng.

Quan chức chính phủ và quốc phòng Việt Nam được chở ra thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington, hiện đang đậu ở Biển Đông.

Việt Nam coi nhiều hành động của TQ 'vi phạm nghiêm trọng chủ quyền' và 'nguyên tắc thỏa thuận' giữa lãnh đạo hai bên về Biển Đông.

Nhật đang tìm cách áp lực Campuchia trong các vấn đề tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Các quan chức ngoại giao cao cấp của Asean họp tại Philippines để tìm hướng hợp tác và giải quyết bất đồng tại Biển Đông.

Thái Lan, trong vai trò điều phối giữa Asean và Trung Quốc, sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao bàn về tranh chấp Biển Đông.

Indonesia chuyển dự thảo Quy tắc Đối xử ở Biển Đông tới các nước Asean, hy vọng đạt tiến bộ tại hội nghị thượng đỉnh khối vào tháng 11.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.