Quan hệ Việt - Trung và tranh chấp Biển Đông

Cập nhật: 15:28 GMT - thứ sáu, 21 tháng 10, 2011

Cựu quan chức ngoại giao và nay là giáo sư đại học Trung Quốc tái khẳng định Trường Sa và Hoàng Sa là của Trung Quốc tại hội thảo Biển Đông ở Manila.

Hà Nội có biểu tình phản đối TQ lần thứ tám đòi vinh danh các liệt sĩ của hai chế độ bị Trung Quốc giết năm 1974 và 1988.

Nhà nghiên cứu Việt Nam có tiếng Carl Thayer nói Việt Nam nên theo gương Singapore và lập ra công viên biểu tình.

Tiến sĩ Lâm Quang Thiệp cho rằng các cuộc biểu tình vì Hoàng Sa - Trường Sa có giá trị giáo dục lòng yêu nước.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.