Bầu cử giữa kỳ 2010 tại Mỹ

Cập nhật: 12:32 GMT - thứ ba, 9 tháng 11, 2010

    Sau mỗi mùa bầu cử tại Hoa Kỳ, có một số câu hỏi được nhắc đi nhắc lại trong cộng đồng người Việt mà vẫn chưa có câu giải đáp

    Các ứng viên người gốc Việt không thành công trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, với tiêu điểm là cuộc đua chức dân biểu liên bang ở New Orleans và Quận Cam.

    BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

    Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.