1989 - Những thước phim lịch sử

Cập nhật: 14:23 GMT - thứ năm, 18 tháng 8, 2011

  Thành công trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở Ba Lan thời hậu chiến giúp Công đoàn Đoàn kết bước vào chính phủ.

  XemThời lượng: 01:42

  Chuỗi dài gồm cả triệu người đã nối kết các nước Baltic ngày 23/08/1989 đòi độc lập khỏi Liên Xô.

  XemThời lượng: 02:15

  Hungary loan báo từ nửa đêm, hàng ngàn người Đông Đức tạm trú tại nước này sẽ tự do đi về phương Tây.

  XemThời lượng: 01:28

  Lãnh đạo Liên Xô đến Đông Berlin trong khi biểu tình gia tăng.

  XemThời lượng: 03:17

  20 năm nhìn lại

  BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

  Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.