Liên lạc

Chúng tôi lắng nghe ý kiến của quí vị, hãy điền vào bảng sau đây để gửi thư điện tử cho chúng tôi, hoặc quí vị có thể liên lạc với chúng tôi theo các địa chỉ dưới đây:

BBC Vietnamese, Room 509CB Bush House, Strand London, WC2B 4PH

Fax: (0044) 207497 5645

Email: vietnamese@bbc.co.uk