Hình, âm thanh và video của bạn

Xin đừng quên ghi tên, địa chỉ email và cung cấp một số thông tin liên quan đến hình ảnh, âm thanh hoặc video bạn gửi. Xin bạn cũng cho chúng tôi số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc nếu cần thêm thông tin.

Với việc gửi các tin tức, hình ảnh, âm thanh hay video cho chúng tôi, bạn đồng ý các Điều Kiện và Điều Khoản.

Nếu bạn gặp khó khăn gì xin hãy email cho Bấm vietnamese@bbc.co.uk.

Bạn có thể gửi cho chúng tôi hình và video qua email: Bấm yourpicsvietnamese@bbc.co.uk

Nếu có thắc mắc gì hãy tìm hiểu trong phần Bấm Các Thắc Mắc Thường Gặp về UGC.

* những thông tin bắt buộc.

  • Tiêu chuẩn ảnh:
  • Cở tối đa: 200MB
  • Loại: jpg, gif, png
  • Tiêu chuẩn Audio/Video:
  • Cở tối đa: 200MB
  • Loại: avi, mov, wmv, mp4, mpg, flv, 3gp, wav, mp3, wma

Thêm file khác

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.