Dịch vụ phân phối tin của đài BBC

Chức năng phân phối của BBC Tiếng Việt Widget (BBC Vietnamese Widget) là gì?

Chức năng phân phối (widget) cho phép các nội dung trên website BBC được tái sử dụng ở website khác, hoặc được chuyển sang máy tính của bạn.

Widget cho phép bạn hiển thị những tin tức cập nhật của BBC Tiếng Việṭ, cũng như âm thanh và hình ảnh trên blog hoặc website của bạn.

Tại sao dùng Widget BBC Tiếng Việt?

Với chức năng phân phối, bạn có thể trực tiếp đưa tin tức từ mọi nơi trên thế giới đến độc giả website của bạn. Đây là cách dễ dàng để cung cấp miễn phí những nội dung hữu ích.

Làm thế nào để cài đặt widget?

Bạn chỉ cần sao chép và dán mã dưới đây vào cột bên cạnh, hoặc vào một phần nào đó của trang web hay blog của bạn.

Các phiên bản bổ sung của widget sẽ ra mắt nhanh chóng. Các phiên bản này sẽ cho phép bạn hiển thị widget trên máy tính để bàn của bạn, trên blog dạng Bấm WordPress, hoặc NetVibes, iGoogle, Facebook và một số nơi khác. BBC Tiếng Việt Widget cũng sẵn có bằng nhiều ngôn ngữ khác.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM

Tin mới nhất

Nhấn vào mục "Nội dung" để xem các loại nội dung có sẵn. Người sử dụng có thể lựa chọn thể loại nội dung ưa thích theo danh sách.

Tìm kiếm trên trang web của BBC Vietnamese

Những người sử dụng trang web của bạn có thể sử dụng chức năng phân phối để tìm kiếm tin tức.

Đơn giản chỉ cần gõ một từ hoặc cụm từ vào mục tìm kiếm và widget sẽ hướng bạn đến các kết quả theo yêu cầu.

Cài widget plugin

Người truy cập trang web/blog của bạn có thể lấy chức năng phân phối cho trang web/blog của họ bằng cách nhấn vào nút +.

Nó sẽ hiển thị mã số cần thiết để cài đặt plugin này.

Các lựa chọn

Sau đây là một số lựa chọn cho người sử dụng. Thay đổi các lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến phương thức mà widget hiển thị khi họ ghé thăm trang web/blog của bạn.

Lựa chọn nguồn cấp dữ liệu mặc định

Chọn loại nội dung xuất hiện đầu tiên khi chức năng phân phối được tải xuống.

Để ẩn tóm tắt

Đánh dấu chọn vào mục này để hiển thị các tiêu đề tin tức, mà không phải là bản tóm tắt của mỗi bài báo.

Để ẩn ảnh nhỏ

Đánh dấu chọn vào mục này để ẩn những hình ảnh theo danh mục các bài báo.

Giúp đỡ

Bấm vào nút dấu hỏi để được đưa đến trang giúp đỡ này.

Phản hồi

Chúng tôi muốn biết bạn nghĩ gì. Xin vui lòng cho chúng tôi biết những gì bạn thích và cần cải thiện những gì để thực hiện tốt hơn.

Dùng tiện ích bên dưới để gửi ý kiến của bạn:

* bắt buộc

(Cần điền vào đây và không quá 500 mẫu tự)

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Thông qua việc cài đặt chương trình ứng dụng của BBC (BBC Tiếng Việt Widget) và sử dụng nó để hiển thị nội dung BBC bạn đồng ý với các điều khoản đặt ra dưới đây:

1. Giấy phép

1.1 BBC cho phép bạn giấy phép không độc quyền sử dụng Widget BBC Tiếng Việt chỉ để hiển thị nội dung BBC.

1.2 Tất cả các quyền hạn bao gồm các quyền sở hữu trí tuệ về widget và nội dung BBC vẫn là tài sản của đài BBC.

2. Sự sử dụng BBC Tiếng Việt Widget và Nội dung của BBC

2.2 Chức năng phân phối chỉ dành cho sử dụng cá nhân phi thương mại.

2.3 Bạn không được sao chép, tái xuất bản, hiệu chỉnh, thay đổi hay thêm vào nội dung của BBC dưới bất kỳ hình thức nào, và cũng không được kết hợp nội dung BBC với bất kỳ nội dung các tài liệu khác.

2.4 Bạn không được sao chép, phân phối, mở những hồ sơ nén, đảo chiều máy truyền, hủy biên soạn hoặc là tháo gỡ BBC Tiếng Việt Widget hay sử dụng bất cứ yếu tố cấu thành nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Bảo đảm & trách nhiệm pháp lý

3.1 Chức năng phân phối và nội dung BBC được để sẵn có trên cơ sở "như là" và "như đã sẵn có" và bạn tải về, cài đặt và sử dụng BBC Tiếng Việt Widget và truy cập nội dung BBC với sự thận trọng và rủi ro của bạn.

3.2 Đài BBC đã thực hiện việc chăm sóc hợp lý để đảm bảo rằng BBC Tiếng Việt Widget và nội dung BBC không chứa nội dung không chính xác, sai sót, có virút hoặc hư hỏng; tuy nhiên đài BBC không đảm bảo cho tất cả những vấn đề này.

3.3 Trong phạm vi cho phép của luật pháp, đài BBC không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào (ngụ ý, pháp định hoặc nhiều hình thức khác) liên quan đến BBC Tiếng Việt Widget, nội dung BBC hay website của đài BBC và đài BBC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc có liên quan tới Widget BBC Tiếng Việt hoặc nội dung BBC.

3.4 Bạn nên tham gia tất cả các phòng ngừa hợp lý để bảo vệ máy tính của bạn từ việc lây nhiễm virút.

3.5 BBC có thể thay đổi hoặc xóa bỏ nội dung BBC không điều kiện và có thể chặn việc sử dụng chức năng phân phối của BBC Vietnamese, nếu bạn vi phạm các điều khoản Người Sử dụng Giới hạn này.

4. Tổng quát

4.1 Những Điều khoản Người Sử dụng Giới hạn sẽ được hiểu theo luật của Anh và tuân theo quyền hạn xét sử dành riêng của Toà án Anh.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.