Gửi khiếu nại tới BBC Tiếng Việt

Hãy gửi ý kiến than phiền hoặc khiếu nại tới BBC Tiếng Việt bằng cách dùng mẫu dưới đây.

Nếu quý vị muốn góp ý, bình luận chung, xin vui lòng dùng mẫu này.

Chúng tôi cố gắng phản hồi các khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào tính chất, nội dung mà quý vị khiếu nại và thời gian cần thiết để điều tra. Quý vị xem thêm tại đường link này để biết thêm chi tiết về trình tự giải quyết khiếu nại của BBC http://www.bbc.co.uk/complaints/handle-complaint/

Your contact details
Disclaimer