Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Các Thắc Mắc Thường Gặp về UGC
 
 
Các chủ đề


BBC định nghĩa UGC như thế nào?

Trong những năm gần đây, nhờ những tiến bộ kỹ thuật, dạng Nội dung do người dùng đóng góp -User Generated Content (UGC) - được phổ biến rất rộng rãi dưới nhiều hình thức như video, ảnh chụp kỹ thuật số, tin nhắn qua điện thoại di động, blog, các diễn đàn, điện thư và tệp âm thanh.

Như được đề cập đến trong phần Các Thắc Mắc Thường Gặp (FAQs) và được các Điều Khoản Sử Dụng (Terms of Use) của BBC qui định, UGC bao gồm tất cả các tài liệu mà độc giả gửi tới hoặc đóng góp cho BBC một cách trực tiếp hay gián tiếp.

BBC được quyền gì khi sử dụng tài liệu của tôi?

Bạn cho BBC giấy phép hoặc được phép sử dụng tài liệu của bạn, nhưng bạn vẫn là người sở hữu tài liệu đó. Hơn nữa, quyền được sử dụng UGC mà bạn cho BBC không phải là độc quyền, có nghĩa là bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng tài liệu đó theo ý muốn của bạn, kể cả việc cho phép người khác sử dụng.

Các Điều Khoản Sử Dụng của BBC cho phép BBC sử dụng bất cứ một tài liệu UGC nào gửi tới hoặc chia sẻ với BBC qua các chương trình của BBC tại Anh Quốc và toàn cầu.

Đây có vẻ là những quyền hạn lớn. Nhưng thực ra, BBC có rất nhiều chương trình và đây là tiêu chuẩn chung của BBC cho một số lượng UGC lớn, đa dạng và với những mục đích khác nhau. Để có thể sử dụng nội dung của bạn, chẳng hạn hình ảnh hoặc một video clip ngắn trên trang bbcvietnamese.com, BBC cần có đủ quyền hạn để dùng những nội dung đó cho một chương trình UGC cụ thể.

Các Điều Khoản Sử Dụng còn bao gồm khả năng cho phép bên thứ ba được BBC tin cậy sử dụng Nội dung công chúng đóng góp. Ví dụ để các hãng thông tấn dùng trong chương trình tin, các hội đồng địa phương hay các tổ chức công dùng nếu họ yêu cầu, hoặc cho những mục đích thích hợp. Nếu chia sẻ tài liệu bạn gửi đến với các đối tác đáng tin cậy của mình, BBC sẽ cố gắng bảo đảm rằng những đối tác này sẽ không thay đổi nội dung bất cứ dưới mọi hình thức hay cho phép họ cung cấp tài liệu đó cho các hãng truyền thông, báo chí khác tại Anh Quốc. Khi nhận được tài liệu của bạn, BBC cũng sẽ thông báo cho bạn biết nội dung được dùng như thế nào.

Thỉnh thoảng các tài liệu UGC cũng xuất hiện trong các chương trình mà BBC cho phép các hãng thông tấn quốc tế và những người sử dụng quốc tế của BBC dùng. Và trên một số trang của những websites của các tổ chức và cá nhân này có thể xuất hiện một số quảng cáo. Việc sử dụng những tài liệu của bạn trong trong những trường hợp đó chỉ là một sự tình cờ và BBC không trực tiếp tìm kiếm bất cứ lợi nhuận nào từ các tài liệu cá nhân đó.

Tôi còn có quyền gì về tài liệu của mình khi tôi gửi nó cho BBC?

Nếu như bạn gửi nội dung hoặc chia sẻ một tài liệu nào với BBC (trong đó có các bài viết, hình ảnh, video, hay một đoạn thâu thanh) bạn vẫn giữ bản quyền tài liệu đó. Với giấy phép không độc quyền đó, BBC chỉ có quyền sử dụng (và có thể cho phép người khác sử dụng). Bạn vẫn có thể tiếp tục dùng tài liệu của bạn theo ý bạn hoặc cho người khác sử dụng.

Tôi phải làm gì khi gửi tài liệu cho BBC?

Khi gửi nội dung hoặc cung cấp các tài liệu cho BBC, bạn chỉ được quyền gửi những tài liệu do chính bạn tạo nên, hoặc nếu tài liệu đó có đóng góp của người khác (chẳng hạn như âm nhạc, hình ảnh, video) thì bạn phải nhận được quyền cần thiết hoặc được phép sử dụng tài liệu đó.

Nếu trong tài liệu của bạn có sự xuất hiện của người khác, bạn phải bảo đảm rằng họ đồng ý cho phép BBC sử dụng tài liệu đó với mục đích mà bạn gửi cho BBC hoặc cho những mục đích khác của BBC. Nếu tài liệu của bạn có sự xuất hiện trẻ em dưới 16 tuổi, bạn phải bảo đảm rằng cha mẹ hoặc những người bảo trợ của họ đồng ý.

BBC cũng yêu cầu rằng bạn không được gửi bất cứ tài liệu nào có tính chất phỉ báng, gây xúc phạm hoặc trái pháp luật. Bất cứ tài liệu nào không phù hợp sẽ bị BBC từ chối hoặc hủy bỏ. Nếu bạn không chắc, xin đừng gửi tài liệu đó cho BBC.

BBC có công nhận đóng góp của tôi khi sử dụng tài liệu của tôi không?

BBC sẽ cố gắng nêu tên tác giả của Nội dung đóng góp nào gửi tới hoặc chia sẻ với BBC tài liệu được đăng hoặc xuất hiện ở đâu trên bất cứ chương trình nào của BBC. Rất tiếc vì lý do kỹ thuật không phải lúc nào BBC cũng nêu tên tác giả được. Chẳng hạn, chỉ một hình ảnh cá nhân được đưa vào trong một chương trình tivi, thì BBC khó có thể nêu quyền tác giả của một hình ảnh đó.

Nếu những nội dung bạn gửi cho BBC được đặt trên một trang web thứ ba chẳng hạn như Flickr, YouTube hoặc MySpace, BBC sẽ cố gắng link tới chỗ cũ của nội dung đó nếu vấn đề kỷ thuật và biên tập cho phép.

Nếu vì một lý do nào đó, bạn không muốn BBC nêu tên, xin cho chúng tôi biết khi bạn gửi tài liệu cho chúng tôi.

BBC có sửa đổi tài liệu của tôi không?

Trong đa số các trường hợp, BBC không sửa đổi, thêm bớt các tài liệu gửi tới hoặc đóng góp cho BBC. Vì những hạn chế về kỷ thuật hoặc đăng tải, BBC có thể thay đổi chút ít nội dung chẳng hạn thu gọn hình ảnh để có thể dùng được. BBC sẽ cố gắng không sửa nội dung, tài liệu của bạn mà không hỏi ý kiến của bạn trước.

Khi chia sẻ bất cứ UGC nào cho đối tượng thứ ba có uy tín, BBC cũng cố gắng đảm bảo rằng họ sẽ không sửa đổi tài liệu của bạn.

BBC giữ tài liệu của tôi trong thời gian bao lâu?

BBC chỉ giữ các tài liệu của bạn trong một thời gian thích hợp đủ để phục vụ cho các mục đích mà tài liệu đó được gửi về. Chẳng hạn, BBC chỉ giữ lại các hình ảnh gửi về tham dự một cuộc thi tranh ảnh trong thời gian diễn ra cuộc thi đó. Tuy vậy, có một số tài liệu có thể được giữ lâu hơn, thậm chí mãi mãi.

Là một tổ chức được công quỹ tài trợ, BBC cũng có trách nhiệm ghi lại những biến cố lịch sử vốn có thể có Nội dung công chúng đóng góp. Do đó, có một số nội dung gửi về hoặc đóng góp cho BBC có thể được lưu trữ trong thời gian dài và có thể mãi mãi được lưu trữ trong văn phòng lưu trữ của BBC. Cũng có ít trường hợp chúng tôi chia sẻ những tài liệu của bạn với đối tượng thứ ba với mục đích duy trì ở kho lưu trữ lịch sử. Nếu được, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho những người đóng góp biết chúng tôi sẽ cho lưu giữ tài liệu đó mãi mãi hoặc chuyển cho một văn phòng lưu trữ có uy tín được tuyển chọn.

Khi nào và tại sao BBC lại liên lạc với tôi liên quan đến UGC của tôi?

BBC có thể sẽ liên lạc với bạn để kiểm chứng hoặc xác minh nội dung hoặc thu thập thêm những thông tin khác về tài liệu của bạn. Nếu như chúng tôi không liên lạc được với bạn chúng tôi có thể không sử dụng tài liệu mà bạn gửi với một mục đích cụ thể. Nếu vì một lý do gì đó, BBC không thể chấp nhận tài liệu hoặc từ chối nó vì nó vi phạm Nội Quy Sử Dụng, BBC sẽ cố gắng thông báo cho bạn biết.

Có khi BBC cũng liên lạc với những người đóng góp liên quan đến một tài liệu đặc biệt nào đó hoặc BBC muốn có thêm sự đồng ý để sử dụng tài liệu của bạn cho một múc đích khác với mục đích ban đầu khi tài liệu đó được gửi tới hoặc đóng góp cho BBC.

Muốn có thêm thông tin về việc BBC liên lạc với những người đóng góp, xin xem Thông Tin Cá Nhân (Privacy Policy) của BBC.

BBC có trả tiền cho UGC không?

BBC không trả tiền cho bất cứ UGC nào, trừ những trường hợp đặc biệt.

Tài liệu của tôi có được BBC sử dụng?

BBC nhận được một số lượng tài liệu rất lớn dưới nhiều hình thức khác nhau từ độc giả mỗi ngày. Với số lượng lớn như vậy, BBC không thể sử dụng hết tất cả mọi bài viết, hình ảnh gửi về. Do đó, chúng tôi tìm cách chọn lọc những nội dung gửi về và phát hành những nội dung tốt nhất trên các chương trình của BBC. Điều đó có nghĩa là nếu có thể được chúng tôi sẽ cho đăng tất cả những gì gửi về.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu BBC muốn dùng những đóng góp của tôi cho những mục đích khác không liên quan tới mục đích ban đầu?

BBC sẽ cố gắng dùng những gì bạn gửi về với một mục đích cụ thể hoặc những mục đích có liên quan. Chẳng hạn bạn gửi một tấm ảnh về để tham dự một cuộc thi ảnh. BBC có thể cho đăng tấm ảnh đó trên trang bbcvietnamese.com hoặc trên các trang khác của BBC để quảng cáo cho cuộc thi đó, hoặc tại các triển lãm về các cuộc thi ảnh. Nếu như BBC muốn cho tấm ảnh đó xuất hiện trong một cuộc triển lãm hoặc trên một trang web của BBC mà không liên quan đến cuộc thi và thấy điều đó không liên quan đến mục đích cụ thể của cuộc thi, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn để xin phép bạn được sử dụng như vậy.

Nếu sau đó BBC muốn sử dụng đóng góp của bạn theo một chiều hướng có thể dẫn tới việc đạt hàng chính thức với bạn thì BBC sẽ liên lạc với bạn theo đúng thủ tục.

Các điều khoản chung đó có áp dụng cho việc gửi các loại tài liệu khác không, chẳng hạn, chúng có áp dụng trong trường hợp tôi gửi một cái gì đó qua di động hoặc qua bưu điện?

Các Điều Kiện Sử Dụng của BBC liên quan đến việc gửi, nhận và sử dụng UGC sẽ áp dụng cho đa số UGC cho dù chúng được gửi hoặc đóng góp cho BBC dưới hình thức nào. Một số chương trình về UGC của BBC có thể có những điều kiện nhất định và khác với những điều khoản chung. Tuy vậy những điều khoản này sẽ được thông báo cho bạn qua những trang web riêng biệt hoặc qua những hình thức khác.

Nên nhớ bạn phải biết rõ về các điều kiện liên quan trước khi bạn gửi các nội dung cho BBC.

Chuyện gì xảy ra nếu tôi gửi nội dung qua các websites không phải của BBC như MySpace, hoặc một nhóm BBC trên YouTube hoặc Flickr?

Bất cứ một nội dung nào bạn gửi cho bất cứ trang websites không phải của BBC sẽ chịu theo các qui định của trang website đó. Những qui định đó có thể sẽ khác với những qui định của BBC.

Chẳng hạn một số websites bao gồm điều khoản rằng bạn phải nhượng lại quyền của bạn về tài liệu đó cho nhà quản lý trang internet. Một số trang web theo mô hình UGC lớn đặt tại Mỹ, do đó các thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ ngoài Liên hiệp Châu Âu nơi có những luật khác nhau được áp dụng.

Việc chia sẻ nội dung đóng góp với bộ phận khác của đài BBC trên trang web của bên thứ ba hoặc qua cách gửi cho chúng tôi đường dẫn (link) liên quan đến nội dung của bạn được lưu trữ nơi khác cũng có nghĩa là bạn cho BBC quyền sử dụng nội dung đó theo các điều kiện của BBC.

Tôi sẽ làm gì nếu tôi thấy một số UGC trên bbcvietnamse.com có nội dung xúc phạm, không phù hợp hay vi phạm pháp luật?

Nếu thấy Nội dung công chúng đóng góp-UGC nào trên bbcvietnamese.com mà bạn nghĩ là có tính chất xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ hay vi phạm bản quyền của bạn hoặc ai khác, hoặc không đúng luật, tốt nhất là bạn cho chúng tôi biết qua cách dùng mẫu góp ý.

Nếu vì một lý do nào đó không có một trang cụ thể nào để cho chúng tôi biết quan tâm của bạn hoặc nếu BBC không trả lời bạn đúng thời gian, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua mục 'Complaint' link, được đặt trên mỗi trang của bbcvietnamese.com. Tuy vậy, xin vui lòng đừng lạm dụng link này.

Nếu bạn thấy UGC nằm trong một nhóm của BBC được lưu trữ trên một website của đối tượng thứ ba có tính chất xúc phạm, bạn hãy dùng bất cứ hình thức phản hồi, phàn nàn do trang web đó cung cấp hay người quản lý BBC của nhóm đó biết.

 
 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Điều Khoản Sử Dụng BBC Việt ngữ
02 Tháng 9, 2008 | Institutional
Nguyên Tắc Thông Tin Cá Nhân
07 Tháng 10 , 2003 | Institutional
Làm sao nghe/xem BBC trên internet
03 Tháng 10 , 2003 | Institutional
Ban tiếng Việt BBC trong thời đại mới
07 Tháng 10 , 2003 | Institutional
TIN MỚI NHẤT
 
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân