BBCVietnamese.com | Learning English | Trắc nghiệm kiến thức Anh ngữ http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/vietnamese/cluster/index.shtml Mời các bạn tham gia làm trắc nghiệm tương tác, thử kiểm tra kiến thức và học tiếng Anh với lời giải thích bằng tiếng Việt. BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. vi 2009-01-12T15:24:10+00:00 Copyright British Broadcasting Corporation 2008 : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/institutional/rss.shtml#copyright BBCVietnamese.com hourly 1 2009-01-27T15:31:45+00:00 BBCVietnamese.com http://www.bbc.co.uk/vietnamese/ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/images/furniture/syndication/bbcvietnamese_180x80.gif Trắc nghiệm: Đồ chơi trẻ em http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1421_toys_vietquiz 2009-01-27T15:28:40+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm - Các từ mua sắm http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1313_quiz_shopping 2009-01-14T11:07:55+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm - Động từ kép http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1150_quiz_phrasal 2009-01-12T14:28:03+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Những lỗi dễ mắc trong tiếng Anh http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1353_quiz_mistakes 2008-01-27T23:41:03+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm - Từ ngữ nấu ăn http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1149_quiz_cooking 2008-01-14T12:36:18+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Bình luận phim ảnh http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1535_films 2007-08-06T15:04:21+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm: Từ ngữ với cây cỏ http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1127_quiz_plants 2008-01-08T11:58:21+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm: Từ ngữ với cây cỏ http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1127_quiz_plants 2008-01-08T11:58:21+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm câu hỏi kết bằng Giới từ http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1446_quiz_prepos 2007-04-23T14:31:06+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Cách nói khi nghỉ, nhận vào làm việc http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1357_work2 2007-03-23T10:27:43+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Thời gian và tiền bạc http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1829_viet_timemoney 2005-12-30T21:00:08+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Lối nói trong thì tương lai http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=2019_futures 2007-07-03T13:59:35+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Từ ngữ trong giao thông http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1947_transportquiz 2007-07-03T14:01:55+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Cách nói về hương vị đồ ăn http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=918_quiz_food 2007-03-29T13:19:42+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English <link>http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-</link> <description xml:lang="vi"/> <dc:date/> <dc:format>text/plain</dc:format> <dc:language>vi</dc:language> <dc:publisher>BBCVietnamese.com</dc:publisher> <dc:type>, </dc:type> </item> <item rdf:about="http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/vietnamese/learningenglish/external_link/2005/08/050819_war.shtml"> <title xml:lang="vi">Từ vựng quân sự http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1949_viet_war 2005-08-19T19:28:32+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Các cụm từ chỉ thời gian http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=201_timequiz 2005-05-20T20:58:00+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Những từ dễ nhầm lẫn http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=2155_confusing Bạn có thể phân biệt những từ có nghĩa khá gần nhau và dễ gây nhầm lẫn khi sử dụng? Hãy làm trắc nghiệm để tìm câu trả lời. 2007-07-03T13:55:14+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Cách diễn đạt bằng từ ngữ chỉ cơ thể http://www0.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1845_bodyquiz 2006-02-14T21:51:22+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm về Ấn Độ http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1917_viet_india Bạn có biết Ấn Độ là nơi sinh ra con số pi, môn cờ vua và cũng là một đất nước có thật nhiều điều bí ẩn khác? 2005-12-23T20:56:25+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Những điều sẽ xảy ra http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1134_future_hopes Bạn hãy làm bài trắc nghiệm để thử kỹ năng chia đúng động từ và chọn đúng từ khi nói về một việc sẽ xảy ra trong tương lai 2007-01-16T21:30:34+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Regional News Trắc nghiệm - Từ ngữ về thực phẩm http://www0.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=2010_food 2005-11-10T21:37:14+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Từ vựng trong tài chính http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1910_viet_fin_vocab 2005-08-12T19:35:24+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Từ đệm trong hội thoại http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=2012_viet_discourse 2005-07-22T20:12:54+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Sinh, tử và hôn nhân http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=205_birth_marriage 2004-11-14T21:13:25+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Những từ dễ nhầm lẫn http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1714_quiz_confusing 2005-06-08T17:40:34+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Tìm hiểu về lễ hội http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=181_viet_festivals 2005-07-01T19:00:16+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm về thời tiết http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1145_quiz_weather 2007-04-26T13:36:13+00:00 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Khi bạn đi nghỉ http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1814_viet_holidays 2005-10-07T19:20:39+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English <link>http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-</link> <description xml:lang="vi"/> <dc:date/> <dc:format>text/plain</dc:format> <dc:language>vi</dc:language> <dc:publisher>BBCVietnamese.com</dc:publisher> <dc:type>, </dc:type> </item> <item rdf:about="http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/vietnamese/learningenglish/external_link/2004/05/040519_quizromanticstory2.shtml"> <title xml:lang="vi">Cách dùng "used to" http://www0.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1639_romanticstory 2004-11-08T17:44:20+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Cách dùng các từ diễn tả thông tin trái ngược http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=194_contrast 2004-11-08T19:08:21+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Mẫu câu thích hợp khi viết thư http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=180_viet_verbprep Có thư đòi ta phải viết một cách trang trọng, nhưng có thư lại nên viết thoải mái. Bạn có tin là mình hành văn chính xác? 2005-09-09T18:58:04+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Tiếng Anh hội thoại http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1850_quiz_survival 2005-07-13T17:11:04+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Động từ thời quá khứ http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1812_viet_inthepast 2005-07-29T18:56:00+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Cách dùng từ, cụm ngữ với thời gian - Time http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=2346_time 2005-01-07T00:22:35+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Tìm hiểu thuật ngữ tennis http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1954_viet_tennis 2005-06-24T19:23:38+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Nguyên nhân và hệ quả http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1913_cause_effect 2005-05-20T20:44:47+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Những từ tả hình dáng bề ngoài http://www0.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1942_appearance 2005-03-19T20:06:47+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm - Quiz http://www0.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=2339_sound 2004-09-11T22:49:26+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Regional News Tìm từ lạc lõng, không cùng chủ đề http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=155_odd_one_out 2005-03-09T22:29:31+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Đại từ tiếng Anh - pronouns http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1545_pronouns 2005-05-20T20:52:09+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English <link>http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-</link> <description xml:lang="vi"/> <dc:date/> <dc:format>text/plain</dc:format> <dc:language>vi</dc:language> <dc:publisher>BBCVietnamese.com</dc:publisher> <dc:type>, </dc:type> </item> <item rdf:about="http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/vietnamese/learningenglish/external_link/2004/08/040807_quizabbreviations.shtml"> <title xml:lang="vi">Các từ viết tắt thông dụng http://www0.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1857_abbreviations 2004-11-08T17:38:40+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Câu hỏi đuôi - Question tags http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1214_tag_questions 2005-05-20T20:47:49+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Từ ngữ y học http://www0.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1938_health 2004-11-08T17:33:40+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Động từ ghép với 'get' http://www0.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=200_getexpressions 2005-04-16T00:35:40+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1955_confusingwords 2004-11-04T16:30:29+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Cách diễn tả nỗi buồn http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=2023_quiz_sadness 2005-11-10T21:21:43+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm về hình khối http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1833_viet_shapes Bạn có biết trong tiếng Anh, quả bóng được gọi là hình gì không? kim tự tháp và hình chữ nhật được gọi như thế nào? 2005-08-26T19:02:11+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Trắc nghiệm về trạng từ http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1953_viet_adverbs 2005-08-05T19:15:04+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Các cụm phó từ http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1947_viet_prep Bạn hãy thử kiểm tra cách sử dụng cụm phó từ trong những câu nói thường gặp trong cuộc sống thường nhật 2005-09-23T18:47:18+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Từ mới về công nghệ http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1912_viet_technology 2005-07-08T19:14:17+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Chọn từ nào? http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1926_viet_caught 2005-06-17T19:20:01+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Tính từ với hậu tố -able và -ible http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1626_able_ible 2005-02-28T19:28:35+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English Từ tiếng Anh về các ngôn ngữ khác nhau http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/vietnamese/quizengine?ContentType=text/html;quiz=1933_languages 2004-12-28T00:04:11+0000 text/plain vi BBCVietnamese.com External Link, Learning English