Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
20 Tháng 5, 2005 - Published 23:51 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
WHO bàn việc chống bệnh đậu mùa
 
Một diễn viên được hóa trang
Trường hợp mắc bệnh đậu mùa cuối cùng là vào năm 1977

Tổ chức Y tế thế giới họp phiên thường nhiên tại Geneva sẽ xem xét liệu có tiếp tục nghiên cứu phòng chống bệnh đậu mùa. Imogen Foulkes tường thuật

Nghe toàn bài

Smallpox is one of the deadliest diseases the world has ever known. It kills over a quarter of all of those infected with it. Those who survive are left disfigured and often blind.

As late as the 1960s smallpox claimed over two million lives a year, but it was finally eradicated in 1977, a success for the World Health Organisation.

The next step, to destroy all remaining laboratory samples of the virus was promised, but never taken.

The proposal for genetic modification involves inserting a fluorescent protein into the virus. It will glow green if the virus is alive, but won't show if it is dead, so it is claimed it is a fast and safe test for antivirals.

Critics of this research don't agree. They say it will open a Pandora?s box of genetic manipulation of dangerous viruses and may even end up defeating the WHO's stated purpose, which is to be ready with treatment should smallpox be released. They point out that the last person to die from smallpox did so after the virus escaped from a laboratory and they say the only real way to protect the world from this disease is to destroy it once and for all.

Imogen Foulkes, BBC News, Geneva

Nghe các từ

over a quarter
hơn một phần tư (25%)

infected
bị lây nhiễm, nhiễm bệnh

claimed over two million lives
giết hơn hai triệu người

finally eradicated
cuối cùng đã diệt trừ được hoàn toàn

The next step
Bước kế tiếp

promised, but never taken
(được) hứa hẹn nhưng không bao giờ được thực hiện

genetic modification
việc cải biến gien; genetic manipulation có nghĩa là lạm dụng/lợi dụng về gien

antivirals
thuốc chống vi rút, dùng để chữa trị những bệnh do vi rút gây ra

open a Pandora?s box
đây là một thành ngữ để nói khởi đầu một việc gì sẽ gây ra nhiều vấn đề và khó có thể chấm dứt, dừng lại

destroy it once and for all
tiêu diệt vĩnh viễn

 
 
SEARCH IN LEARNING ENGLISH
 
BBC News
 
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
Other Stories
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân