Chuyện kể của nạn nhân buôn người
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kẻ buôn người ngồi tù nói việc mình làm 'chẳng có gì sai'

Chuyện của một phụ nữ bị buôn vào nhà thổ và phải phục vụ hàng chục khách hàng mỗi ngày.