Người dân Thái thương tiếc Quốc vương Bhumibol
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người dân Thái thương tiếc Quốc vương Bhumibol

Phóng viên BBC Tiếng Việt, Ben Ngô, trò chuyện với một vài người dân Bangkok trước tin Quốc vương Bhumibol qua đời.

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là vị vua trị vì lâu nhất thế giới. Ông vừa qua đời ngày 13/10/2016 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, hưởng thọ 88 tuổi.