Từ nạn nhân thành chiến binh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hành trình của một phụ nữ trẻ ở Anh quốc trở thành võ sư Vĩnh Xuân.

Hành trình của một phụ nữ trẻ ở Anh quốc từ nạn nhân bị quấy rối trở thành võ sư Vĩnh Xuân.