Clinton và Trump tranh luận cay nghiệt
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Clinton và Trump tranh luận cay nghiệt

Tranh luận lần ba và là lần cuối giữa ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tại Las Vegas.

Trump từ chối đưa ra cam kết chấp nhận kết quả bầu cử.

Clinton gọi Trump là "con rối của Vladimir Putin" còn Trumpt gọi Clinton là "người đàn bà kinh tởm".

Các trưng cầu ý kiến cho thấy bà Clinton dẫn điểm trên toàn quốc và tại các tiểu bang chính.