Thế hệ trẻ 'giận dữ' trước bầu cử Hoa Kỳ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bầu cử Hoa Kỳ: Thế hệ trẻ 'giận dữ'

Thanh niên Hoa Kỳ, dù là ủng hộ bà Clinton hay ông Trump, hay còn chưa quyết định, dường như khá bi quan trước kỳ bầu cử năm nay.

Thậm chí một số người chia sẻ họ thà thấy khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống Trái đất "tiêu diệt" cả hai ứng viên.