Trung Quốc bỏ chính sách một con
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trung Quốc bỏ chính sách một con

Trung Quốc đã bỏ chính sách một con, cho phép người dân được có con thứ hai.

Nhưng với những ai muốn có con thứ ba, họ vẫn gặp rủi ro bị buộc phải phá thai.