Bới rác ở Venezuela
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bới rác ở Venezuela

Các bạn có biết người đàn ông này đang làm gì không? Ông ta đang lục lọi đống rác thải để xem có gì tận dụng được. Bề ngoài không đói khổ rách rưới, ông ta cũng giống như bao người Venezuela khác đột nhiên lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng.

Hồng Nga gửi từ Caracas.