'Kungfu panda' vật nhau với kẻ đột nhập
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trung Quốc: Gấu trúc vật nhau với kẻ đột nhập

Một du khách định gây ấn tượng với bạn gái bằng cách xông vào khu chuồng gấu trúc một cách trái phép ở Nam Xương, Trung Quốc.

May mắn thay, gấu trúc tên Mỹ Linh và người đột nhập đều đã được an toàn.

Giải cứu voi ở Trung Quốc

Trung Quốc bỏ chính sách một con