Cử tri gốc Việt ở Mỹ chọn ai?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Các cử tri gốc Việt ở Hoa Kỳ sẽ bầu cho ai?

Dân chủ hay Cộng hoà? Clinton hay Trump? Đó là câu hỏi mà các cử tri Hoa Kỳ đang phải tìm lời giải đáp cho cuộc bầu cử ngày 8/11 tới. Hồng Nga đã gặp một số người Việt ở tiểu bang Virginia để hỏi ý kiến của họ.