Bầu cử Hoa Kỳ: Niềm vui và nước mắt
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bầu cử Hoa Kỳ: Niềm vui và nước mắt

Tình cảm trái ngược của cử tri Mỹ sau khi có kết quả bầu cử chung cuộc.

Tân tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump nói trong diễn văn thắng cử:

"Không có ước mơ nào là quá lớn. Không có thách thức nào quá lớn.

“Chúng ta phải khôi phục lại vận mệnh của nước Mỹ và có những ước mơ lớn lao, táo bạo và liều lĩnh.”