Tổng thống mới của Hoa Kỳ kêu gọi đoàn kết
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Donald Trump: 'Chính quyền sẽ phục vụ người dân'

Tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ, ông Donald Trump yêu cầu những ai trước đây không ủng hộ ông "giúp đỡ", và "chỉ dẫn" để "đoàn kết" đất nước.

Ông Trump thắng trước đối thủ Hillary Clinton với kết quả 278 - 218, giành ghế vào tòa Bạch ốc.

BBC giới thiệu trích đoạn từ bài diễn văn thắng cử của ông Donald Trump.