US to scrap trade deals
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tóm tắt về quyết định bỏ TPP của Trump

Hiệp định TPP được 12 quốc gia chiếm 40% nền kinh tế thế giới ký kết. Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ bỏ hiệp định TPP ngay ngày đầu tiên nhận nhiệm sở.

Những người phản đối TPP nói hiệp định này là một thương vụ bí mật ưu tiên cho các tập đoàn lớn.

Nhưng chính quyền Obama lập luận hiệp định này sẽ thúc đẩy nền kinh tế khu vực.

TPP còn được xem là cách Hoa Kỳ phòng vệ trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trung Quốc không nằm trong TPP và sự sụp đổ của hiệp định này có lẽ là tin vui cho Bắc Kinh.