Giữ gìn Quan họ cổ Bắc Ninh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Giữ gìn Quan họ cổ Bắc Ninh

Quan họ Bắc Ninh, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại kể từ 2010, nay cần được bảo vệ, giữ gìn để tránh bị mai một. Nhiều nghệ nhân quan họ cổ nay đã ở tuổi 80-90.

Hà Mi của BBC Tiếng Việt gặp gỡ một số nghệ nhân cao niên. Đây là một phần trong mùa '100 Phụ nữ' của BBC.

Chủ đề liên quan