Làm sao để trở thành biên tập viên Wikipedia?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Làm sao để trở thành biên tập viên Wikipedia?

Chương trình 100 Phụ Nữ của BBC phối hợp với nhiều đối tác toàn cầu và cộng đồng Wikipedia làm một cuộc ma-ra-tông biên tập hôm nay ngày 8/12 để làm giảm khoảng cách về giới trên Wikipedia. Sẽ có 15 sự kiện ở 13 nước bằng nhiều thứ tiếng để làm tăng số biên tập viên nữ và bổ sung những phụ nữ mà các bạn thấy xứng đáng được công nhận.

BBC Tiếng Việt dự định sẽ biên tập hai trang về vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên và nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm.

Sự kiện của BBC sẽ diễn ra tại Đại bản doanh của BBC ở New Broadcasting House và khắp nơi trên thế giới vào lúc 0800-2000 GMT (15:00 ngày 8/12 - 03:00 ngày 9/12 giờ Hà Nội).

Các bạn hãy cùng tham gia nhé!