Nghệ sĩ Kim Cương (phần 1): Con đường nghệ thuật và quyết định ở lại Việt Nam sau 1975
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kim Cương (phần 1): Nghệ thuật và quyết định ở lại sau 1975

Nghệ sĩ cải lương và kịch nói Kim Cương trò chuyện cùng BBC Tiếng Việt nhân Mùa 100 Phụ nữ của BBC.

Trong phần đầu, bà kể về bước ngoặt đã đưa bà trở lại với sân khấu sau khi từ bỏ con đường sân khấu để tìm cuộc sống an phận mặc dù xuất thân trong một gia đình bốn đời làm sân khấu.

Và bà cũng cho biết những lý do đã khiến bà quyết định ở lại Việt Nam sau biến cố của đất nước năm 1975.