TQ thông xe cây cầu cao nhất thế giới
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trung Quốc thông xe cây cầu cao nhất thế giới

Cầu Bắc Bàn Giang nối ngang sông Bắc Bàn, ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã được thông xe sau nhiều năm xây dựng.

Cây cầu hiện giữ kỷ lục thế giới ở độ cao 565 mét từ mặt đất - tương đương một tòa nhà 200 tầng, và trải dài hơn 1.300 mét.